Bra att veta för dig som är ute i naturen

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen och samtidigt ta ansvar för natur och djurliv och visa hänyn mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa - inte förstöra! 

www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/